A – 10 
Stuefugler
 
1. Hvordan skal en frisk fugl se ut?

2. Angi seks av de viktigste sykdommer hos stuefugler og deres hoved symptomer.

3. Hva er
a) en albino?
b) en lutino?
Karakteriser de to typene.

4. Gi tre eksempler på paraketer (papegøyer) og angi deres
a) omtrentlige størrelse
b) farge
c) hjemland

5. Hvordan ser man forskjell på hann- og hunnundulater
a) som unge fugler?
b) som voksne fugler?

6. a) Hvor gammel kan en undulat bli?
b) Hva er undulatenes grunnfarge?

7. Redegjør for undulatenes egglegging og rugevaner.

8. Gi en kort historikk over
a) undulatene
b) kanarifuglene

9. Hva slags mat skal gis til
a) undulater?
b) finker?
c) kanarifugler?

10. Gi en kort karakteristikk av kanarifuglene når det gjelder
a) sang
b) utseende – herunder både opprinnelige typer og mutasjoner
c) alder

11. a) Gi tre eksempler på finker.
b) Gi to eksempler på kanarifugler.
c) Gi to eksempler på frukt- og insektetende fugler.

12. Karakteriser kort kakaduene med hensyn til deres
a) sang
b) hjemland
c) antall arter

13. Angi de vanlige krav til et bur for stuefugler.

Stuefugler.PNG