Krypdyr.PNG

A – 11 
Krypdyr
 
1. a) Hva menes med betegnelsen vekselvarme dyr?
b) Redegjør for krypdyrene karakteristika.

2. a) Hvilke 5 ordener deles krypdyrene inn i?
a) Velg ut ett krypdyr fra 4 av de 5 ordenene og beskriv det.
c) Hvilke to ordener av krypdyr har flest arter?

3. a) Bare to krypdyrarter lever nord for polarsirkelen. Hvilke?
b) Hvilket krypdyr lever lengst?

4. Hvorfor behøver ikke krypdyr spesielt store mengder mat i forhold til kroppsstørrelsen?

5. a) Hvordan skilles «benløse» øgler fra slanger?
b) Hvilken slange blir størst? Angi omtrentlig vekt og lengde.
c) Hvilken øgle er størst?
d) Navngi to øglearter som finnes i Norge.

6. a) Hvordan skaffer slanger seg mat?
b) Hva er spesielt med slangenes kjever?

7. Beskriv og angi levevis for
a) Hoggorm
b) Snok
c) Buorm

8. a) Forklar hva du vil gjøre dersom du blir bitt av en hoggorm.
b) Hva skjer dersom en hoggorm brekker en eller flere gifttenner?
c) Hvorfor hogger hoggormen?

9. Hvordan formerer krypdyr seg?

10. a) Angi de tre hovedgrupper av krokodiller.
b) Angi krokodillens hovedfiender.
c) Hvorfor kan krokodiller spise mat under vann uten å få vann i lungene?

11. a) Hvordan skaffer kameleonen seg mat?
b) Hva er spesielt med kameleonens øyne?

12. Hva er skilpaddenes hovedfiender?

13. a) Hva er autotomi og årsaken til det?
b) Sett opp en oversikt over krypdyrenes forsvars- og beskyttelsesmidler.