A – 12 
Hunder
 
1. Hva er hundefamiliens vitenskapelige (latinske) navn?

2. Hvilken hund er
a) størst?
b) minst?
c) raskest?

3. a) Hvilken hund har helt blå (blåsvart) tunge?
b) Hvilke hunder brukes som førerhunder for blinde?
c) Angi tre hundetyper som brukes av politiet.

4. Angi i alt 30 forskjellige hundetyper, hvor alle grupper som er nevnt i punkt 5 er representert.

5. Beskriv ett eksemplar fra hver av følgende grupper, med hensyn til opprinnelse, utseende og karakter:
a) gjeterhunder
b) vakt- og brukshunder
c) terriere
d) jakthunder/mynder
e) selskapshunder

6. Angi den bruksverdi følgende hunder har for mennesket:
a) St. Bernhardshund
b) Schäfer
c) Eskimohund
d) Collie
e) Beagle
f) Lundehund


7. Beskriv hunders
a) hørsel
b) lukt
c) syn
d) smak
e) følesans

8. Angi fire vanlige hundesykdommer og hvordan de bekjempes.

9. a) Angi fem ville medlemmer av hundefamilien, hvorav minst to skal finnes i Norge.
b) Velg ut to ville medlemmer av hundefamilien som finnes i Norge og fortell om dem – deres egenskaper, utseende, lynne, familieliv, hva som utgjør deres næring og hvordan de skaffer seg den, samt deres hovedfiender.

Hunder.PNG