Insekter utvidet.PNG

A – 15 
Insekter II
 
1. Ha fullført kravene til «Insekter A-14»

2. Lag en samling på minst 40 forskjellige insekter fra minst 6 forskjellige ordener.
Insektene skal registreres med funnsted, funndato, samlerens navn, være identifisert nøyaktig, monteres på insekttavle ordnet etter underklasse, orden og familie. Sommerfugler skal ikke være med i samlingen.

3. Sett opp en fullstendig oversikt over inndelingen av insekter i underklasser og ordener.

4. Forklar nøyaktig hva som menes med
a) imago
b) kokong
c) nymfe
d) partenogenese
e) ametabole insekter
f) hemimetabole insekter
g) holometabole insekter

5. Identifiser på et insekt
a) øye
b) mellombryst
c) lår
d) vingesøm
e) eggleder

6. a) Hvilke typer antenner finnes?
b) Forklar kroppens oppbygging på et imago.

7. Redegjør for insekters syn, lukt, smak, hørsel og følesans.

8. Hva er malphigiske rør?

9. Skisser og sammenlikne munnens oppbygging hos
a) veps
b) biller
c) husfluer
d) stikkemygg
e) sommerfugler

10. Velg ut et statsdannende insekt.
a) Forklar hvordan insektstaten er ordnet.
b) Redegjør for det enkelte individs livssyklus og for livet i insektstaten.

11. Aedes punctor og Aedes communis er de vanligste stikkemygg de fleste steder i Norge. Forklar hvordan de formerer seg.

12. Angi minst 4 sykdomsbærende (for mennesker) insekter og angi også hvilke sykdommer de er bærere av.