Kaktus.PNG

A – 17 
Kaktus
 
1. Angi de viktigste forskjeller mellom kaktus og andre planter.

2. Hvilke beskyttelsesanordninger hos kaktus sørger for lavt vannforbruk?

3. a) Hva er en sukkulent plante?
b) Angi minst to sukkulente planter som ikke tilhører kaktusfamilien.

4. Hva slags vekstforhold (lys, temperatur, vanning) skal kaktus ha om sommeren?

5. a) Angi vanlig vinterpleie av kaktus (lys, temperatur, vanning).
b) Angi minst én kaktus om ikke skal ha vanlig vinterpleie, og hvorfor den ikke skal ha det.

6. Angi de viktigste skadedyr på og sykdommer hos kaktus.

7. a) Beskriv «Nattens Dronning».
b) Når blomstrer denne kaktusen?

8. Lag en samling på minst 5 kaktusarter (som selvsagt skal kjennes).

9. Kjenn og identifiser minst 10 kaktusarter.