A – 19 

Orkidéer 
1. I morderne systematikk inndeles gjerne orkidéer i to hovedgrupper, «familier». Angi deres navn og grunnlaget for inndelingen.

2. a) Angi omtrentlig (global) størrelse og utbredelse av orkidéfamilien.
b) Omtrent hvor mange orkidéarter finnes i Norge?

3. Angi orkidéenes generelle karakteristika, hva angår røtter, blader og blomster.

4. Hva vil det si at en orkidé er
a) saprofytisk?
b) epifytisk?

5. Hvilke krav stiller orkidéer til
a) lys?
b) temperatur?
c) fuktighet?

6. Angi den betydning
a) insekter
b) sopp
har for orkidéer.

7. Definer følgende plantedeler:
a) leppe
b) spore

8. Beskriv tre kulturorkidéer (dyrkede, i motsetning til viltvoksende).

9. a) På hvilke vokseplasser finnes de fleste norske (viltvoksende) orkidéer?
b) Identifiser – i det minste fra tegning eller fotografi – fem norske, viltvoksende orkidéer. Norsk og latinsk navn, samt familie- og underfamilienavn skal anføres for hver enkelt.

 
Orkidèer.PNG