A-2 Astronomi utvidet

1. Ha fullført kravene til Astronomi (A-1)

2. a) Hvilke to hovedtyper av teleskoper finnes?
b) Forklar strålegangen i begge teleskoptyper.
c) Hva er okularets rolle i et teleskop?

3. Beskriv kort:
a) det ptolemiske verdensbilde
b) det kopernikanske verdensbilde

4. Forklar årstidenes veksling og temperaturens variasjon med årstidene.

5. Hva er refraksjon – hva er dens årsak og hvordan ytrer den seg?

6. Forklar følgende begreper:
a) Konjunksjon
b) Rektasensjon
c) Meridian
d) Deklinasjon
e) Opposisjon
f) Elongasjon
g) Himmelekvator
h) Himmelpol
i) Perihelium
j) Aphelium
k) Asimut
l) Vårjevngødnspunkt

7. Lag et diagram som viser jordens, solens og månens relative stillinger og bevegelser.

8. a) Forklar årsakene til flo og fjære.
b) Når kan springflo inntreffe?

9. Lag et diagram som viser:
a) solformørkelse – total, partiell og ringformet.
b) måneformørkelse.
Forklar i denne forbindelse begrepene hel- og halvskygge.

10. Hva forstås ved:
a) solflekksyklus
b) siderisk omløpstid
c) synodisk omløpstid

11. a) Angi de astronomiske tegn for nymåne og måne i siste kvarter.
b) Hvorfor kan måneskiven også ved nymåne være synlig fra jorden?

12. a) Hva er zodiakallys?
b) Når og hvor observeres det best?

13. Hvilke stjernebilder (i rekkefølge) utgjør dyrekretsen?

14. a) Hva menes med sommertrekanten og hvilke objekter utgjør denne?
b) Når observeres Orion best?

15. Forklar følgende begreper:
a) Kvasar
b) Nova
c) Supernova
d) Pulsar
e) Sort hull
f) Hvit dverg
g) Dobbeltstjerne
h) Variabel stjerne
i) Cirkumpolare stjerner

16. Forklar hvordan man med utgangspunkt i Store Bjørn (ursa major) kan finne:
a) Castor og Pollux
b) Deneb
c) Vega
d) Kassiopeia
e) Regulus
f) Kapella

17. Navngi og identifiser på himmelen de 15 klareste stjerner (utenom solen) som er synlige i Norge.

18. Forklar hvordan bokstavene i det greske alfabetet brukes for å navngi enkeltstjerner i et stjernebilde.

19. Angi hovedinndelingen av stjerne-tåker.

20. Hva er radioastronomi?

21. a) Forklar kort Harvard-inndelingen av stjerner i spektralklasser.
b) Hvilke stjerner er varmest og hvilke er kaldest?

22. Gi en kort beskrivelse av særtrekk ved de enkelte planetene i vårt solsystem.

23. Hvor og på hvilken måte henviser Bibelen til Orion, Pleiadene, Dyrekretsen og Store Bjørn?

24. På hvilken måte har, i følge Ellen G. White, Orion spesiell interesse for adventister? Gi, om mulig, nøyaktig sitat med henvisning til bok og sidetall. 

Astronomi II.PNG