Husdyr.PNG

A – 21  
Husdyr
 
1.  Redegjør kort for eksteriør, utbredelse og anvendelse når det gjelder følgende hesteraser:
a) Araber
b) Belgier
c) Shetlandsponni
d) Fjordhest/Fjording
e) Dølahest

2. Hvordan skiller eselet seg fra hesten?

3. Hva er
a) et muldyr?
b) et mulesel?

4. a) Hvilken anvendelse har man i Norge av sauer?
b) Hvilket norsk fylke har mest sauehold?

5. Angi kort utseende og historie for følgende sauetyper:
a) Merino
b) Sjeviot (Cheviot)
c) Dalasau
d) Norsk spælsau (gammelnorsk sau) eller rygja-sau

6. a) Hvordan skiller geita seg fra sauen?
b) Hvilken anvendelse har man i Norge av geit?
c) Hva er mohair?

7. Beskriv
a) norsk geit
b) angora-geit

8. a) Storfe regnes for å være Norges viktigste husdyrslag. Hvordan anvendes storfeet i Norge?
b) Hva heter den vanligste norske storferasen?

9. Redegjør for kumagens bygning.

10. Redegjør for Bibelens spiseforskrifter for kjøtt.

11. Navngi minst 3 forskjellige fugler som holdes som husdyr.

12. Hvilken anvendelse har man i Norge av tamrein?

13. Angi 3 dyr som holdes for pelsens skyld.