A – 22 
Moser og Lav
 
1. Angi hovedinndelingen av moser.

2. a) Hvordan er mosene bygd opp, og hvordan skiller man (grovt) mellom de forskjellige typene?
b) Moser inndeles gjerne i tre kategorier etter voksested. Hvilke tre kategorier?

3. Hva avgjør mosens utbredelse?

4. Definer følgende:
a) rhizoider
b) parafyllier
c) vitta
d) arkegonier
e) anteridier
f) gametofytt

5. Hvilken betydning, økologisk og økonomisk, har og har moser hatt? Hva bruker man dem til?

6. Finn og identifiser minst 5 moser.

7. Hvordan skiller elvemose seg fra andre moser?

8. a) Hvilke to komponenter består lavenes plantelegeme (thallus) av?
b) Angi funksjonen til disse to komponentene.
c) Hvilken komponent gir laven dens utseende?

 
Moser og lav.PNG