Pattedyr I.PNG

A – 25 
Pattedyr I
 
1. Angi pattedyrenes viktigste karakteristika.

2. Sett opp en liste over 15 pattedyr som du selv har sett utendørs og som du kan identifisere. Minst 8 av disse skal være ville.

3. a) Hva er forskjellen på vinterdvale og vinterhvile (vintersøvn)?
b) Angi to norske pattedyr som går i vinterdvale og to som sover vintersøvn.

4. a) Nevn to pattedyr som foretar vandringer.
b) Nevn to pattedyr som er totalfredet i Norge.
c) Nevn ett norsk pattedyr som bygger rede i trær.
d) Nevn to norske pattedyr som har rede eller bol på eller under jorden.
e) Hvilket pattedyr er størst? Angi omtrentlig lengde og vekt.
f) Nevn ett norsk pattedyr som benytter seg av ekko for å orientere seg.

5. a) Hva er albinisme?
b) Nevn to norske pattedyr som skifter pelsfarge om vinteren og fortell hvorfor de gjør det.

6. Redegjør kort for kjennetegn, biotop og levevis, samt de viktigste fiender for
a) piggsvin
b) lemen eller ekorn
c) rådyr, elg eller rein
d) gaupe eller bjørn
e) en hval eller en sel