A – 26 
Pattedyr II
 
1. Ha fullført kravene til pattedyr I , A – 25.

2. Sett opp en liste over 25 pattedyr som du selv har sett utendørs og som du kan identifisere. Ikke mer enn 10 av disse skal være holdt i fangenskap eller som husdyr.

3. a) Hvilket er verdens største land-pattedyr?
b) Hva er forskjellen på indisk og afrikansk type av dette dyreslaget?
c) Hvilket er Europas største land-pattedyr?

4. a) Nevn ett norsk pattedyr som lever i organiserte samfunn der medlemmene har sin bestemte rang?
b) Hvordan markerer reven «sitt» territorium?

5. Hva vil det si at en dyreart er boreal?

6. Redegjør for kjennetegn, biotop, levevis, fiender og – hvis mulig – hjemstavn for
a) rev
b) bever
c) kenguru
d) løve, tiger, leopard, puma eller jaguar
e) isbjørn eller jerv
f) et pattedyr av eget valg, norsk eller utenlandsk

7. a) Angi 5 forskjellige pattedyr som lever i havet og deres føde.
b) Hvalene er delt i to vel atskilte underordener. Hvilke?

8. Angi de viktigste pattedyr for overføring av
a) tularemi
b) trikinose
c) pest

9. Velg ett av kravene – a eller b:
a) Hold et pattedyr (eget valg) og stell det riktig over en periode på et halvt år.
b) Preparer for utstilling/museumsbruk, to pattedyr og merk dem korrekt. Prepareringen skal være vellykket og følge vanlige prosedyrer. 

Merknad: Vedr. krav 9 a: Det presiseres at det er den som tar dette HF-merket som skal ha det fulle ansvar for dyrestellet. Det er således ikke nok at familien har hund eller katt.

Pattedyr II.PNG