A – 32 
Bløtdyr IIA-31,
 
1. Ha fullført kravene til bløtdyr I, A-31.

2. a) Lær inndelingen av bløtdyr i klasser og ordener, herunder også undergruppene av gastropada, snegler, og forklar grunnlaget for inndelingen.
b) Hvilken bløtdyrklasse er artsrikest?

3. Forklar følgende begreper og angi funksjonen til:
a) byssus
b) epidermis
c) kappen
d) leppe (ytter- og innerleppe)
e) operculum
f) perlemor
g) radula

4. a) Hva forstås ved et bløtdyrskalls skulptur?
b) Redegjør for sneglehusenes vridning.
c) Hva gir et skall dets farge?
d) Hvilken betydning har skallfargen?

5. a) Hva og hvordan spiser en musling?
b) Forklar muslingenes vekst med årstidene og relater dette til vekstsonene i skallet.
c) Skisser kort en muslings livssyklus.

6. Hva utgjør land-, ferskvanns- og marine sneglers næring?

7. Hvordan formerer
a) muslinger seg?
b) snegler seg?

8. Redegjør for pelemarkens (skipsormens) utbredelse, karakteristika og liv.

9. a) Redegjør for blekksprutens karakteristika.
b) Hvilken funksjon har blekksprutblekket?

10. I Ap.gj. 16,14 nevnes en kvinne ved navn Lydia som var purpurkremmerske. Hva ble oldtidens purpurfarge laget av?

11. Lag en samling på minst 30 forskjellige skall av bløtdyr, korrekt registrert og merket med fullstendig navn, funnsted og dato.

Bløtdyr II.PNG