A – 33 
Meteorologi

 
1. Forklar følgende fenomener og hvordan de oppstår:
a) Dugg
b) Hagl
c) Snø
d) Regn
e) Tåke
f) Rim

2. Redegjør for
a) de ti hovedtyper av skyer -
b) disse skyenes omtrentlige høyder -
c) hva slags vær disse er forbundet med.

3. a) Hvorfor regner det mer på Vestlandet enn på Østlandet?
b) Norge har langt mildere vintre enn andre steder på samme breddegrader. Dette skyldes i første rekke to forhold. Hvilke?
c) Angi Norges mest nedbørrike og nedbørfattige steder.

4. a) Redegjør for hvordan lyn og torden oppstår.
b) Sjansen for å bli truffet av et lyn er uhyre liten dersom man følger noen enkle regler. Hvilke regler?
c) Hva er kornmo?
d) Hva er kulelyn?

5. Hvordan virker
a) et kvikksølvtermometer?
b) et kvikksølvbarometer?
c) et aneroidbarometer?

6. a) Hva er monsun?
b) Hva er en passatvind?

7. Gjengi Beauforts vindskala.

8. Foreta værobservasjoner med 12 timers intervaller i én uke og noter temperatur, vindretning, skydannelser, nedbør (snø, regn, dugg etc.).
 

Meteorologi I.PNG