A – 34 
Meteorologi II
 
1. Ha fullført kravene til meteorologi I, A-33.

2. Hva menes med
a) troposfære?
b) høytrykksrygg?
c) lavtrykksrygg?
d) varmfront?
e) kaldfront?
f) polarfront

3. a) Hva er en isobar?
b) Forklar tegn og symboler på et værkart.

4. Forklar hva følgende fenomener er og hvordan de oppstår:
a) Halo
b) Hildring
c) Frostrøyk
d) Føn (vind)
e) Nordlys
f) Underkjølt regn

5.  a) Hva forstås ved taifuner (tyfoner), hurricanes og tropiske sykloner?
b) Angi oppbygging av, og vindretning, i en tropisk hvirvelstorm?
c) Hva er en tornado? 


6. Hva forstås ved
a) relativ fuktighet?
b) duggpunkt?

7. a) Hva er en regnbue?
b) Hvilken farge er ytterst i regnbuen og hvilken er innerst?
c) Av og til forekommer to regnbuer utenfor hverandre. På hvilke måter skiller de to buene seg fra hverandre?
d) Hva sier bibelen om regnbuen?

8. Redegjør for faktorer som kan antyde at dårlig vær er i vente.

9. Foreta værobservasjoner over en periode på tre uker, hvis mulig hver 12. time, noter følgende:
a) Temperatur
b) Nedbør – mengde og form(evt. Ved opplysning fra nærliggende metrologisk observasjon)
c) Barometerstand
d) Vindretning
e) Skydannelser

10. Hva er solgangsvind?

Meteorologi II.PNG