A-36 Ville blomster II

Ville blomsterplanter II.JPG


1. Ha fullført kravene til Ville blomster I, A-35.

2. Lag en samling på - eller fotografer eller tegn 75 ville blomster og lag en scrapbook og merk blomstene korrekt. (norsk og latinsk navn, funnsted og -dato).

3. Nevn karakteristiske kjennetegn på 12 forskjellige blomster.

4. Bevis at du vet forskjellen og kan bruke plante begrepene: slekt og art.

5. Hva er forskjellen mellom fullstendige (perfekte) og ufullstendige blomster og hva menes med hunnblomster og hannblomster.

6. Nevn noen særbu(dioike planter) og sambu(monoike planter) blomster.

7. Hva er forskjellen på særbu(dioike planter) og sambu(monoike planter) bomster?

8. Gjengi fra bibelen to fortellinger hvor blomster spiller en rolle.

9. Navngi og beskriv 8 forskjellige giftige planter, og bemerk den delen av planten som er giftig.

10. Gjør en av følgende:
a. Nevn fem blomster som er av medisinsk verdi, og indiker hvilken del v planten som blir brukt.
b. Nevn 10 ville planter som har spiselige røtter, stilk eller blad.