Sommerfugler.PNG

A – 7 Sommerfugler


1. a) Hva skiller dag- og nattsommerfugler?
b) Hvilke av de to nevnte gruppene tilhører møll?

2. Hvor mange norske sommerfugl-arter finnes det?

3. Hvordan fanges, arkiveres, monteres og oppbevares sommerfugler på riktig måte?

4. Tegn eller fotografer en samling på minst 20 forskjellige sommerfugler med ikke mer enn to eksemplarer av hver art. Hvert bilde/tegning skal være merket med samlerens navn, funnsted og dato, samt sommerfuglens latinske og evt. norske navn.

5. a) Skisser sommerfuglens utviklingsstadier.
b) Forklar hvilke faktorer som påvirker varigheten av de enkelte stadiene.

6. Sammenlikne følgende organer i den ferdige sommerfuglen med tidligere utviklingstrinn:
a) Kjønnsorganer
b) Hjerte
c) Hjerne
d) Nervesystemet
e) Fordøyelsessystemet

7. Angi sommerfuglens næring på forskjellige stadier.

8. Forklar følgende:
a) Antenne
b) Kokong
c) Rotfelt, mellomfelt og sømfelt

9. Forklar natt-sommerfuglens fluktspiral.

10. a) Hva menes med sommerfuglens vingelengde?
b) Hvilken betydning har sommerfuglens farge?

11. a) Hva er silke og hvordan produseres den?
b) Hvilken betydning har den?

12. Hva skiller målerlarver fra de fleste andre sommerfugler?

13. a) Angi tre typer sommerfugler som gjør skade på hus og husholdninger?
b) På hvilket utviklingstrinn gjør sommerfugler skade?

14. Beskriv en høyfjellssommerfugl, en arktisk sommerfugl, en lavlandssommerfugl og en sommerfugl som finnes over hele landet etter følgende:
a) Omtrentlig vingelengde
b) Hvilke planter de lever på
c) Form og farge
d) Utbredelse i Norge (for de tre førstes vedkommende)

15. Angi navn og størrelse på den største sommerfugl som er funnet i Norge.