Fugler.PNG

A – 8  Fugler I


1. Lag en liste over 20 forskjellige fugler du har sett og identifisert utendørs. Gi en kort beskrivelse av 10 av dem.

2. Angi minst 7 faktorer som er aktuelle for å bestemme ville fuglers identitet.

3. a) Gi 8 eksempler på trekkfugler som hekker i Norge
b) Hvilken småfugl danner flokk tidligst?
c) Gi ett eksempel på fugler som trekker om natten.

4. a) Gi 8 eksempler på sjøfugler som hekker i Norge.
b) Gi 2 eksempler på fugler som samler vinterforråd.

5. a) Hva skiller spurvhauken fra øvrige rovfugler?
b) Gi to eksempler på fugler som ikke kan fly.
c) Hvorfor hakker hakkespetten i trærne?

6. a) Hvorfor blir ikke fjærdrakten til en svømmefugl våt?
b) Hvilke forhold kan forstyrre dette?

7. Angi 5 kjente fuglefjell i Norge, derav ett i Sør-Norge.

8. Hvilken fugl
a) flyr med halsen i s-form?
b) kan fly baklengs?
c) kan stå stille i luften?
d) kan fly høyest?
e) er Norges minste?
f) er Norges nasjonalfugl?
g) er størst?

9. Hvorfor har flygende fugler høyere temperatur enn pattedyr og ikke-flyvende fugler?

10.  a) Beskriv en fuglefjærs oppbygging.
 b) Hvorfor skifter fuglene fjær?

11.  Hvilken funksjon har fuglesangen?

12.  Forklar de faktorer som regulerer en fuglebestand.

13.  Sett opp en matstasjon og rapporter hvilke fugler som besøker denne over en periode på fem dager.