A – 9  Fugler II


1. Ha fullført kravene til «Fugler I» (A – 8)

13. a) Hvorfor trekker enkelte fugler?
b) Hva får fuglene til å trekke? Hva regulerer avreise og ankomst?
c) Hvordan orienterer trekkfugler seg?

14. Beskriv trekkformasjonene for
a) Trane
b) Stær
c) Måke
d) Gjess
e) Myrsnipe

15. Hvordan overlever fugler kalde netter om vinteren?

16. a) Hvorfor hekker noen fugler i kolonier?
b) Gi 5 eksempler på kolonirugere.

17. a) Hva menes med revir?
b) Hvilke slag revir finnes?
c) Hvilken betydning (oppgave) har reviret?

18. Redegjør for fuglers
a) syn
b) hørsel

19. Forklar følgende; samt identifiser på en fugl:
a) Overgump
b) Hånddekkfjær
c) Armsvingfjær
d) Håndsvingfjær
e) Skulderfjær
f) Lilleving (tommelfingerfjær)
g) Tars
h) Vokshud

20. Beskriv form, farge og størrelse på egg av 7 forskjellige ville fugler.

21.  Angi 5 forskjellige typer føtter hos fugler.

22.  a) Redegjør for de viktigste reirtyper og reirbyggingsmetoder.
 b) Hvordan holder småfugler som hekker i åpne reir dette rent?
 c) Hvorfor dør skarvenes reirtrær fortere enn andre tilsvarende trær?

23.  Nevn minst tre faktorer som kan ha betydning for antall lagte egg og dermed kullstørrelsen.

24.  a) Angi fuglers forsvars- og beskyttelsesmidler.
 b) Hva er en avledningsmanøver?

25.  Identifiser 8 fugler ut fra deres sang.

26.  Angi de generelle karakteristika for hver av følgende fuglegrupper. Angi deretter minst 4 representanter for hver av nedenstående grupperinger. Samtlige fugler skal kunne identifiseres.
a) Svaler
b) Ugler
c) Finker
d) Hakkespetter
e) Kråkefugler
f) Måker
g) Ender
h) Skogshøns, fasanfugler
i) Våker, hauker, ørner
j) Sniper, spover
k) Loer
l) Spurver, meiser
m) Erler, piplerker

Fugler II.PNG