A-39 Økologi II

1. Ha fullført kravene til  Økologi I, A-38.

Økologi II.JPG

2. Oppgi den første og den andre regelen for termodynamikk og forklar hvordan de er viktige for økologi.

3. Forklar de tre grunnleggende trofiske(fôring) nivåene og nevn en plante eller et dyr for hver nivå.

 4. Forklar eller lag et diagram av de tre forskjellige trofiske pyramidene i næringskjeden. Nevn et eksempel for hvert lag i pyramiden. 

5. Definer den biogeokjemiske syklusen og forklar eller lag en diagram over de grunnleggende komponentene syklusen strekker igjennom. 

6. Lag et diagram eller forklar de grunnleggende trinnene i flyten av energi, gjennom det biotiske miljøet (element) av et økosystem. Begynn med solen.

7. Forklar minimumsloven og Shelfords toleranselov og fortell hvordan og hvorfor visse planter og dyr blir truet eller utryddet når deres habitat eller samfunn blir forstyrret eller kommer ut av balanse? 

8. Velg et biologisk samfunn i ditt nærområde, for eksempel en skog, myr, innsjø eller tjern, beite, en åpning i skogen eller en eng eller lignende, som er forstyrret eller kommet økologisk ut av balanse på en eller annen måte. Lag en beskrivelse av dette, inkludert hvordan og i hvilken grad området er forstyrret. Deretter skal du komme med noen forslag om hvordan området kan forbedres. Og der det er mulig skal du bidra med det du kan for å forbedre det. 

9. Bruk minst 20 timer på ett økologi prosjekt i ditt nærområde. Dette kan gjøres individuelt eller i grupper. Beskriv det generelle i prosjektet, men konsentrer deg om din del.

10. Definer: 
- Samfunnet
- Råvarer
- Fotosyntese 
- kjemosyntese
- Økologisk balanse
- Spaltnings Innretningen
- Produsent
- Forbruker
- Begrenset faktor