1. Definer følgende begreper: 
a. Utrydningstruede arter
b. Utdødd
c. Habitat
d. Økosystem
e. Næringskjede
f. Krypskytter

2. Skriv 1 Mosebok 1:28 i dine egne ord.

3. Nevn fire faktorer som har ført til at dyr har blitt utrydningstruet.

4. Nevn fire dyr som er utdødd.

5. Nevn fire tiltak som er i bruk for å redde de truede artene. 

6. Hva kan du gjøre for de utrydningstruede arter? Nevn fire ting.

7. Nevn 10 dyr som er utrydningstruet samt hvor de bor og hvorfor de er blitt utrydningstruede arter. 

8. Utfør to av følgende aktiviteter:
a. Besøk en dyrepark eller en dyrereservat med en eller flere utrydningstruede dyrearter. Lag en liste over de dyrene dere så med informasjon om hvor de egentlig bor samt hvorfor de har blitt truede arter. 
b. Se en film om utrydningstruede dyrearter og skriv ned navnene på de dyrene dere så, samt informasjon om hvor de bor og hvorfor de har blitt utrydningstruede dyrearter. 
c. Velg en utrydningstruet art som du enten skriver eller gir en kort muntlig presentasjon om. Skriv eller fortell om hvor de bor, hvorfor de har blitt utrydningstruede dyrearter, hvilke tiltak som er gjort for å redde de og eventuelle ting du har lært underveis. 
d. Lag en scrapbook om en utrydningstruede art. Scrapbooken kan inneholde avisartikler, fortellinger, bilder, frimerker, tegninger mm. Om ønskelig kan dette være gruppearbeid. 
e. Lag en Næringskjede.