B – 10 
Skisport langrenn+slalom
 
1. Redegjør kort for skisportens historie.

2. Redegjør for ski, skistaver, bindinger og støvler til:
a) hopping
b)
c) slalom

3. Redegjør for vedlikehold av ski og utstyr

4. a) Angi en vanlig oppbygging av en turlangrennsski
b) Angi de viktigste kriterier for valg av en slik ski.

5. Redegjør for de forskjellige smøringstyper og deres anvendelse, samt smøreteknikk.

6. Demonstrer ferdighet i følgende (riktig teknikk):
a) Diagonalgang på flat mark og i motbakke.
b) Dobbelttak med fraspark.
c) Dobbelttak uten fraspark (pigging).
d) Fiskebeinsgang.
e) Utforbakkekjøring med tur-, turlangrenn- eller langrennski.
f) Plogbrems.
g) Halvplog.
h) Plogsving.
i) Skrens.
j) Lappekast.
k) Skøytetak.
l) Stå på én ski i utforbakke med god balanse.

7. Gjennomfør en skitur på minst 10 km på én dag.

8. Velg ett av kravene a eller b:
a) Slalomkjøring i lett slalomløype med minst 5 porter og uten fall.
b) Riktig hoppteknikk ved hopplengder på 3-5 meter (stående hopp)

9. Redegjør for forskjellen på følgende skidisipliner:
a) Slalom
b) Storslalom
c) Utfor

Langrennski.PNG
Slalom.PNG