B – 13 
Svømming III
 
1. Redegjør for badevettreglene (sikkerhetsregler for bading).

2. Demonstrer munn-mot-munn livredningsmetoden.

3. Demonstrer 200 meter frisvømming.

4. Demonstrer 50 meter ryggsvømming.

5. Demonstrer effektiv vending ved bassengkant.

6. Vis at du kan trå i vannet.

7. Flyt på ryggen i vannet minst ett minutt med et minimum av hånd- og fotbevegelser.

8. Demonstrer stup fra bassengkant eller startblokk med riktig teknikk.

9. Svøm 20 meter med klær.

10. Velg ett av kravene a eller b:
a) Svøm minst 4 meter under vannet.
b) Dykk til en dybde av 1,5-2,5 meter og hent opp en gjenstand.

Svømming III.PNG