B – 27 
Leirliv

1. Redegjør for forhold å ta hensyn til ved valg av leirsted.

2. Sett opp en utstyrsliste for en teltur i terrenget av minst 5 dagers varighet. Listen skal også omfatte ditt personlige utstyr. Angi omtrentlig vekt som du må bære.

3. Demonstrer ferdighet i å slå opp og ta ned  telt på riktig måte.

4. Demonstrer ferdighet i
a) knyting av 10 forskjellige knuter, med angivelse av deres anvendelse.
b) å lage 3 forskjellige surringer.

5. Lag, uten bruk av spiker, men gjerne med hjelp, 6 av følgende leirinnretninger:
a) Fettfelle
b) To båltyper
c) Tørkestativ for klær
d) Oppslagstavle
e) Oppvaskbenk
f) Leirportal eller port
g) Spiseplass for minst 4 personer med sol- og regntelt.
h) Gjerde
i) Stativ for avfallssekk
j) Bru eller brygge
k) Matkjeller
Av disse innretninger er c og g obligatoriske, de øvrige 4 kan velges fritt. Dersom flere går sammen om å ta dette merket, må instruktør/leder nøye påse at hver enkelt har nødvendige teoretiske og praktiske kunnskaper.

6. Vis at leirstedet ved avreise forlates i tilfredsstillende stand.

7. Delta i en lokal eller lands(dels)omfattende teltleir og fremvis bevis for at du har utført pålagt arbeid (av den lokale eller leirens leder) tilfredsstillende.

Merknad: Vær oppmerksom på forsiktighetsregler og restriksjoner ved bålbrenning, samt grunneiers rettigheter.

Leirliv.PNG