Vinter Leirliv.PNG

B – 28 
Vinter-leirliv
 
1. Redegjør for fjellvettreglene.

2. Redegjør for nødvendig utstyr og klær for en 3-dagers telt- eller snøhuletur i områder med snø og temperaturer under 0 grader Celsius.

3. Redegjør for symptomer på og behandling av frostskader.

4. Velg ett av kravene a eller b:
a) Demonstrer ferdighet i å sette opp og ta ned et telt på snø, is eller frossent underlag.
b) Demonstrer ferdighet, teoretisk og praktisk i å lage en tilfredsstillende snøhule eller iglo.

5. Demonstrer ferdighet i å bruke kart og kompass.

6. a) Redegjør for vær- og temperaturforhold som gir økt fare for snøskred.
b) Angi generelle sikkerhetsregler for å unngå snøras.
c) Hva skal gjøres dersom du eller andre tas av et snøras?

7. Redegjør for de forskjellige skismøringstyper og deres anvendelse, samt smøreteknikk.

8. Demonstrer ferdighet i skigåing med riktig teknikk, omfattende bl.a. diagonalgang på flat mark og i motbakke, dobbelttak, fiskebeinsgang, utforbakkekjøring med tur-, turlangrenn- eller langrennsski, bremsing, sving, skrens, lappekast.

9. Gjennomfør en 3-dagers tur (2 overnattinger) i snø- eller islagte områder og skriv en kort rapport om turen.