Villmarksliv.PNG

B – 30 
Villmarksliv – Instruktør ønskelig
 
1. Demonstrer pakking av ryggsekk på riktig måte. Sekken skal inneholde klær, mat og nødvendig utstyr for en 3-dagers tur i et avsidesliggende («primitivt») område.

2. Planlegg og gjennomfør ovenfor nevnte tur (minst 4 km gange hver vei).

3. Demonstrer ferdighet i å velge en passende leirplass og i å slå opp og ta ned telt.

4. a) Lag minst to båltyper.
b) Tenn opp ild uten bruk av fyrstikker, men vær oppmerksom på bestemmelser om forbud mot åpen ild.

5. Lag en fettfelle og en latrine.

6. Lag et enkelt ly og liggeunderlag av materialer du finner på stedet.

7. Lag – ved hjelp av kniv og øks og materialer du finner på stedet – en skje, gaffel eller kopp.

8. Demonstrer ferdighet i knyting av minst 10 knuter og 2 surringer.

9. a) Hvordan kan man skaffe seg rent vann?
b) Lag alle måltider, inklusive middag, på en minst 3-dagers tur utelukkende av halvfabrikata eller råvarer du finner på stedet.

10. Vær i stand til å identifisere 8 spiselige og 8 giftige ville vekster.

11. Identifiser minst 4 dyrespor, hvorav ett er fugl.

12. Sett opp en liste over de dyr og fugler du kan vente befinner seg i det området du har sett deg ut for denne 3-dagers turen.

13. Ha fullført kravene til HF-merket B-8 «Orientering»

14. a) Redegjør for fjellreglene og øvrige sikkerhetsregler ved ferdsel i avsidesliggende («primitive») områder.
b) Forklar hva du vil gjøre dersom du går deg bort.

15. Angi minst 9 forskjellige nød(tegn)signaler.

16. Ha fullført kravene til HF-merket C-7 «Førstehjelp I».

17. Dersom det er mulig:
Delta som redningsmannskap i en leteaksjon etter en forestilt savnet og skadet person.

18. Redegjør for reglene som skal følges ved avreise fra en leirplass i marka.