B – 32 
Trening
 
1. Beskriv og demonstrer prinsippene ved god holdning
a) når man sitter og når man står
b)  når man går eller når man løper

2. Angi årsaker, ytringsformer og behandlingsøvelser for dårlig holdning.

3. Hva er stølhet?

4. a) Angi årsaker til at man bør varme opp før trening og konkurranser.
b) Gi eksempler på øvelser som brukes til oppvarming.

5. Hva forstås ved
a) isometrisk (statisk) trening?
b) dynamisk trening?
c) intervalltrening?

6. Redegjør for treningsverdien av
a) tempotrening (f.eks. 100-300 m i høyt tempo, med 2-8 min jogge/gå-pauser)
b) bakketrening (terrenget utnyttes)
c) distansetrening
d) sirkeltrening
e) sprinttrening (løp over 40-80m med maks fart)
f) intervalltrening

7. Redegjør for prinsipper og forsiktighetsregler ved trening, herunder også styrketrening.

8. Hvorfor er regelmessig og hyppig trening nødvendig for å opprettholde en god form?

9. Velg en idrettsgren. Driv regelmessig og fortrinnsvis allsidig trening. Noter din fremgang over en periode på ½-1 år og redegjør for hva slags trening du driver.

10. Redegjør for matens betydning for god helse og god form.

Trening.PNG
Trening.jpg