B – 5  
Ridning
 
1. Identifiser på en hest:
a) man
b) manke
c) lend
d) pipe
e) svang
f) flanke
g) hov
h) kryss
i) hase
j) kode
k) neserygg
l) bog
m) bryst
n) mule
o) bringe

2. Redegjør for hestens
a) hukommelse
b) syn
c) hørsel
d) luktesans
e) følesans

3. Redegjør for bruken av følgende:
a) bitt
b) kandar-bisling
c) grime
d) kapsun

4. a) Hva menes med innvirkningsmidler?
b) Angi 6 innvirkningsmidler

5. Angi de viktigste regler for grupperidning.

6. a) Demonstrer riktig bisling av hest
b) Vis hvordan man leier en hest
c) Demonstrer riktig saling av hest

7. Demonstrer riktig oppstigning og avstigning.

8. Demonstrer riktig sittestilling på hest
a) i skritt (gang)
b) i trav

9. a) Hva er halvparade?
b) Vis at du kan få hesten til å lystre en halvparade og overgang fra en gangert til en annen.
10. Demonstrer og forklar:
a) fordelsvending
b) rygging
c) volt
11. a) Hva er sjenkelvikning?
b) Hvorfor steiler en hest?

12.  Redegjør nøye for riktig stell av hest, hesteutstyr og stall.

13. a) Hvordan ser en hovrenser ut?
b) Hva kan man ”lese” seg til av hestens ørestilling?

Ridning.PNG