Kanosport.PNG

B – 7  
Kanosport 
1. Ha fullført kravene til HF-merket B-13 Svømming III.

2. Redegjør for følgende kanoprofilers fordeler og ulemper:
a) V-skrog
b) U-skrog
c) Rett kjøllinje
d) Kano med spring
e) Slank (spiss) stavn
f) Butt stavn
g) Høy stavn
h) Lav stavn

3. Angi kort indianske byggemetoder for kano.

4. Angi minst 10 sikkerhetsregler for kanopadling.

5. Hvordan utføres nødreparasjon av et mindre hull i et glassfiberskrog?

6. Demonstrer riktig entring av og landing med kano
a) til brygge
b) til strand

7. Demonstrer følgende padleteknikker, og forklar gangen i dem:
a) Drivtaket
b) Kommatak (J-Stroke)
c) Drivtak med komma
d) Forlengs viftetak
e) Baklengs viftetak
f) Brekktak
g) Fraskyvingsteknikk
h) 8-tallstak
8. Vis at du kan drive fram en kano alene i rett linje bare ved å padle på den ene siden. Strekning: Ca. 100 m

9. Demonstrer – ute på vannet – berging av kano, deretter tømming og riktig sjøsetting av samme kano.

10. Hopp ut på dypt vann fra en kano. Demonstrer deretter riktig måte å komme seg opp i den igjen på.

11. a) Hvis mulig med klær på – velt med en kano på dypt vann.
b) Rett kanoen opp og berg alt av løst utstyr.
c) Gå om bord i kanoen mens den ennå er vannfylt og vis at du kan drive den fremover minst 20 meter.
d) Gå over bord igjen – denne gangen ikke nødvendigvis med klær – og vis at du kan taue eller skyve kanoen i land.
e) Tøm til slutt kanoen for vann og sett den på land på foreskrevet måte (med hjelp).