Knuter.PNG

B – 9  
Knuter
 
1. Definer følgende:
a) Merlegarn
b) Flettet tauverk
c) Treslått tau
d) Spleising
e) Kordel
f) Takling
g) Kink

2. Utfør følgende tre spleisemetoder:
a) Kortspleis
b) Øyespleis
c) Langspleis

3. Lag 20 forskjellige knuter og angi hva de brukes til og deres eventuelle begrensninger.

4. Lag 6 forskjellige surringer.

5. Lag en knutetavle som minst inneholder de knuter og surringer som kravene 3 og 4 angir. Dersom du ikke vil ha surringer på tavlen kan du i stedet lage 26 knuter. Alle knuter/surringer skal være pent satt opp og navngitt.

6. Lag en taustige med minst 3 trinn.