Bregner.PNG

A – 18 
Bregner
 
1. Angi bregnenes karakteristika.

2. Hva forstås ved
a) en sorus (sporehop, flertall: spori)?
b) et sporangium?
c) en spore?

3. Forklar og identifiser på en bregne:
a) rhizom
b) petiole
c) apex
d) rachis (costa)
e) finner

4. a) Redegjør for bregnenes livssyklus.
b) Hvordan føres sporer fra morplanten?

5. a) Hvilken del av bregnen vokser synlig?
b) Hvordan skiller unge planter seg fra gamle?

6. a) Angi gunstige vekstvilkår og voksesteder for de fleste bregner.
b) Angi minst to norske bregnearter som er relativt tørketålende.

7. Hvilke skadedyr/sykdommer er bregner mest utsatt for?

8. Angi minst to anvendelsesområder for bregner.

9. Kjenn og identifiser minst 5 norske bregnearter.

10. Tegn eller fotografer, samt registrer med funndato og sted de 5 bregneartene som ble navngitt i krav 9.