A – 28  
Busker og Trær I
 
1.  Lag en samling av typiske blader fra 15 forskjellige slags trær og busker. Bladene skal monteres pent, f.eks. med kontaktpapir, og registreres med funnsted og dato, norsk og latinsk navn. Alternativt kan 15 blader fra trær/busker fotograferes.

2.  Identifiser i feltet de samme 15 trær/busker som det er samlet blader fra i krav I.

3.  a) Redegjør for forskjellen mellom bartrær og løvtrær.
 b) Angi 4 tre-eksempler fra hver av disse to gruppene.

4.  Angi navn og omtrentlig maksimalhøyde for det høyeste norske treslag.

5.  Hvilken funksjon har
 a) treets rot?
 b) treets stamme?
 c) treets krone?

6.  a) Angi 5 treslag som er vintergrønne.
 b) Angi 4 treslag som tåler forurensning mindre godt.
 c) Angi 4 treslag som tåler forurensning godt.
 d) Hvilken tresort danner nesten utelukkende skoggrensen i Norge?

7.  Angi den omtrentlige skoggrense på Østlandet, på Vestlandet og i Nord Norge.

8.  Hvilken Anvendelse har man i Norge av tre som råvare?

9.  Redegjør for trærnes funksjoner – både fysikalske, fysiologiske og psykologiske faktorer.

10.  Hva skjer hvis en bøk trenger opp gjennom kronen til en eik?

   
Busker og trær I.PNG