A – 29  
Busker og Trær II
 
1. Ha fullført kravene til det ordinære HF-merket «Busker og Trær I», A-28

2. Hva menes med lignoser?

3. Lag en samling av typiske blader fra minst 30 forskjellige slags trær og busker. Bladene skal monteres pent, f.eks. med kontaktpapir, og registreres med funnsted og –dato, norsk og latinsk navn. Alternativt kan 30 blader fra trær/busker fotograferes.

4. Vær i stand til i feltet å identifisere de samme 30 trær og busker som det er samlet blader fra til krav 3. Bestå prøve i feltidentifikasjon av et utvalg på minst 15 av disse trærne/buskene.

5. Beskriv 9 av følgende busker med hensyn til utseende, størrelse, hardførhet og anvendelse:
a) Berberis
b) Cotoneaster (mispel)
c) Kornell
d) Rhododendron
e) Hagtorn
f) Syrin
g) Spirea
h) Jasmin
i) Lavendel
j) Potentilla
k) Mahonia

6. Hvilke krav setter trær til omgivelsene (miljøet)?

7. a) Hva er urskog?
b) Hvordan kan man finne ut av et tres vekstsyklus og omtrentlige alder?
8. Hvilke skader og sykdommer er trær utsatt for?
9. Identifiser på et tre og forklar funksjonen til
a) Bark
b) Bast
c) Blader/nåler
d) Ved
f) Kongle

Busker og trær II.PNG