C - 9
Etnologi/etnografi
 
1. Les FN’s erklæring om menneskerettighetene. Gi deretter din muntlige – eller helst skriftlige – oppfatning av forholdet mellom teksten og de virkelige forholdene rundt om i verden.

2. a) Hva er rasisme? Gi eksempler på eksisterende rasisme.
b) Skriv en kort essay om innvandringsproblemer i Norge i dag.

3. Redegjør kort for samisk kultur og levevis.

Velg ett av følgende krav, 4. eller 5.:
4. Velg en folkegruppe, forskjellig fra din egen (eks.: negrer i et bestemt land, jøder, indianere, indere osv.). Foreta et studium over den valgte gruppe, et studium som skal omfatte:
a) historie i gruppens hjemland
b) religiøse særtrekk
c) kulturelle særtrekk, litteratur, musikk etc.
d) samfunnsstruktur, styreform og sosial standard
e) språk

5. Velg et ikke-skandinavisk land. Foreta et studium som skal omfatte dette landets
a) historie
b) religiøse liv
c) natur
d) kultur (litteratur, kunst, vitenskap etc.)
e) språk
f) samfunnsstruktur, styreform og sosiale standard

6. Gi en presentasjon av det du har jobbet med under krav 4. eller 5.

7. Lær et utsagn, bibeltekst e.l. på landets språk

Etnologi,etnografi.PNG