Sykepleie og barnestell
 
1. Demonstrer ferdighet i å kontrollere puls og åndedrett.

2. Redegjør for forhold å ta hensyn til ved sykdom i hjemmet, herunder også stell av sykeværelse.

3. Demonstrer ferdighet i å re en seng med og uten pasient.

4. Ha fullført kravene til HF-merket C-10 «Sykdom og helse»

5. Førstehjelp:
a) Demonstrer ferdighet i kunstig oppliving ved innblåsingsmetoden.
b) Angi førstehjelp ved neseblødning.
c) Angi førstehjelp ved besvimelse.
d) Angi symptomer på og behandling av hjernerystelse.
e) Angi førstehjelp ved fremmedlegemer i øye, øre og luftrør/strupe.
f) Angi førstehjelp ved mindre brannsår.
g) Angi førstehjelp ved forfrysninger.

6. Demonstrer (på dukke av tilnærmet naturlig babystørrelse eller på baby) vask, bleieskift og påkledning.

7. Redegjør for fordeler ved amming.

8. Angi mulig behandling av
a) forstoppelse hos spedbarn
b) tremånederskolikk

Sykepleie og barnestell.PNG