C - 7   
Førstehjelp I – instruktør nødvendig

 
1. En førstehjelper skal ha følgende arbeidsprinsipp: se, tenke, handle.
a) Hva skal en førsteundersøkelse av en skadet person omfatte?
b) Hvorfor legges en pasient i stabilt sideleie?
c) Demonstrer stabilt sideleie.
d) En person er skadet. Hvordan kan infeksjoner forhindres?

2. a) Hva er sjokk? Angi årsaker til sjokk.
b) Angi symptomer på sjokk.
c) En person er skadet. Hvordan kan sjokk forebygges?
d) Angi korrekt behandling av sjokk.

3. Demonstrer korrekt førstehjelp ved drukningsulykke, herunder kunstig åndedrett ved innblåsningsmetoden.

4. a) Angi kjennetegn på pulsåreblødninger.
b) Demonstrer førstehjelp ved kraftige ytre blødninger. Vis at du kan legge en trykkforbinding.
c) Demonstrer førstehjelp hos en pasient med blødninger i munnhulen.

5. Vis med trekanttørkle e.l. forbinding av
a) håndskade
b) hode- eller ansiktsskade

6. Lag en båre av materialer som finnes for hånden.

7. Vis tre transportmetoder av skadede. En av disse skal være en ryggskade hvor forholdene tilsier pasienten kan flyttes.

8. Angi elementær førstehjelp ved sårskader som ikke omfatter knusing, snitt- eller stikksår, eller skuddsår.

9. Forklar hva du vil gjøre med
a) rusk i øyet
b) fremmedlegeme eller insekt i øret
c) fremmedlegeme i luftrøret eller strupen

10. Redegjør for elementær førstehjelp ved
a) en lett forfrysning
b) alvorlig forfrysning
c) lett forbrenning
d) alvorlig forbrenning

11. a) Redegjør for symptomer og behandling ved hjernerystelse.
b) Hva vil du gjøre med en person som plutselig mister bevisstheten?

Merknad: I all førstehjelp er det like viktig å vite hva som ikke skal gjøres, som å vite hva som skal gjøres.

 

Førstehjelp I.PNG