C - 8   
Førstehjelp II – instruktør ønskelig
 
1. Ha fullført kravene til Førstehjelp I, C-7.

2. Angi førstehjelp ved større sårskader som knusing, snitt-, stikk- eller skuddsår.

3. a) Angi symptomer på forstuing og riktig behandling av en slik skade.
b) Redegjør for symptomer på knokkelbrudd og behandling av en slik skade. Demonstrer.
c) Redegjør for symptomer og behandling av en pasient hvor man mistenker brudd i ryggsøylen

4. Angi symptomer og behandling ved skader i mageregionen.

5. Redegjør for de forskjellige grader av
a) forfrysning
b) forbrenning

6. Redegjør for førstehjelp ved forgiftninger -
a) når pasienten er våken
b) når han er bevisstløs

7. a) Angi førstehjelp for en person som får en elektrisk skade.
b) Hva skjer når elektrisk strøm passerer gjennom kroppen, og redegjør for mulig skadevirkninger.

8. Angi førstehjelp ved
a) utvendige etseskader
b) innvendige etseskader

9. Hva er
a) heteslag?
b) insulinsjokk? Hvordan kan et insulinsjokk stanses?

10. Hvordan kan en person med et epileptisk anfall best hjelpes?

Merknad: I all førstehjelp er det like viktig å vite hva som ikke skal gjøres som å vite hva som skal gjøres.

Førstehjelp II.PNG