Fortellerkunst.PNG

C - 7   
Fortellerkunst
 
1. Redegjør kort for fortellerens og fortellingens rolle og betydning i Norge gjennom tidene.

1. Hva kreves av en god forteller?

2. a) Hva er hensikten med en fortelling?
b) Hva kreves av en god fortelling?

3. Angi én bok hvor du har funnet stoff til gode fortellinger fra hvert av følgende felter:
a) Til bruk ved en andakt
b) Natur- og dyreliv
c) Religionshistorie
d) Valgfritt emne

4. Fortell en beretning for – og fang interessen hos
a) barn under 6 år
b) barn under 13 år
Emnet skal være enten bibelsk, eller illustrere en kristen holdning eller oppførsel.

5. Fortell – og gjør emnene interessante – én historie fra hvert av følgende felter:
a) Natur- og dyreliv
b) Fra advent-bevegelsens historie
c) Illustrasjon til bruk ved andakt e.l.
d) Valgfritt emne