D-1 Musikk
Instruktør ønskelig

1. a. Hva er en skala? 
b. Hva er forskjellen på diatonisk, kromatisk og pentaton skala? 

2. Spill (på selvvalgt instrument) eller syng en skala, og kunne dens komposisjon. 

3. Skriv denne med både diskant- og bassnøkkel. 

4. Skriv og forklar følgende notetegn:  
a. Heltone
b. Halvtone
c. 4-delsnote
d. 8-delsnote
e. Oktav

Musikk 1.PNG

5. Skriv eksempler på og forklar følgende: 
a. Sekund
b. Kvart
c. Triol
d. Fermate
 

6. Angi takten for:
a. Marsj
b. Vals
c. Menuett

7. Nevn minst fem store komponister  og en komposisjon av hver og et oratorium, piano komposisjon, og en sang.

8. Spill utenat eller syng, med eller uten musikk, 15 salmer og/eller andre kristne sange eller refreng og nevn komponisten til hver sang. (Ett vers fra hver)

9. Spill eller syng et musikkstykke utenat, ikke et fra forrige oppgave.  

10. For musikere: vær i stand til å spille et middels vanskelig musikkstykke etter noter. Forklar alle tegn og begreper i det. 

11. For vokalister: Vis med batong eller arm hvordan man leder en gruppe i sang komposisjoner skrevet i 3/4 og 4/4 takt. 

12. Definer ordet orkester og nevn navnet på minst fem instrumenter i et orkester.  

13. Lag en biografisk skisse av en berømt salmedikter og pressesenter det til gruppen.