D-2 Modelljernbane

1. Fortell historien og utviklingen til modelltog. 

2. Forklar lokomotiv-prototypenes driftsmåte: 
a. Elektrisk drift
b. Dieseldrift
c. Dampdrift

3. Angi de viktigste sporvidder og målestokker som brukes i modelljernbaner.

4. Kjenn til figurene og angi navnet på minst åtte spor plan ordninger.  

5. Angi minst seks vedlikeholds sjekk av en modelltogbane.  

6. Identifiser og forklar bruken av:
a. Fem typer godsvogner
b. Tre typer personvogner
c. Tre typer dampmaskiner i henhold til deres hjul tilpassingen
d. To typer med grade kryss varslingsutstyr. 
e. To forskjellige jernbane signaler
f. Fem forskjellige jernbane-relaterte bygninger eller strukturer.

7. Kunne betydningen av følgende modell jernbane vilkår: 
a. Ballast 
b. Blind drivere
c. Blokker
d. Bolster
e. Kryss
f.  Layout
g. Y-bryter
 

8. Velg ett av følgende, a eller b:
a. Bygg tre modelljernbanevogner av forskjellig type.
b. Bygg - eller forklar inngående hvordan man bygger - et landskap med modelljernbane eller en landskaps seksjon. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modelljernbane.PNG