F-5 Skredder 

1. Demonstrer ferdighet i 3 av følgende:
a. Kastesting
b. Tråkelesting
c. Skjult kantsting
d. Knapphullsting

2. Demonstrer ferdighet i
a. å sy i knapper
b. å lage knapphull
c. å sy i trykknapp

3. Redegjør for en konvensjonell sy maskins viktigste deler.

4.  Demonstrer på symaskin
a. regulering av stinglengde
b. regulering av stingbredde
c. spoling
d. regulering av overtrådspenning
e. treing av tråd

5. Sy et enkelt klesplag (eget valg), evt. et plagg til en dukke.  

 

 

 

Søm.PNG