D-5 Modellfly

1. Bygg og fly et fly fra et kit laget av balsatre, silkepapir og gummistrikker eller gassdrevet

2. Bygg en balsatre glider fra et kit og observer dets fly-karakteristikk i ved forskjellig plasseringer av vingene.

3. Lag og fly to forskjellige type fly, ved bruk av pappir mellom 20-35 cm i lengde og bredde. 

4. Definer, utpek og forklar bruken av følgende grunnleggende elementer:
a. Kropp
b. Vinge
c. Airleron
d. Sideror
e. Horisontal stabilisator
f. Spankulering
g. Cockpit
h. Motor
i. Landingsutstyr 
j. Propeller
  

Modellfly.PNG