E-12 Datamaskin

Datamaskin.PNG

1.    Skriv 200 ord om datamaskinens historie eller gi et foredrag på ca 3min om temaet.

2.    Hva er definisjon av følgende uttrykk:
 a.    Hardware
 b.    Software
 c.    Diskett
 d.    Harddisk
 e.    Minnepenn
 f.    Desktop Computer
 g.    Laptop
 h.    ROM
 i.    RAM
 j.    Alfanumerisk
 k.    CPU
 l.    Kretskort
 m.    Cursor
 n.    Port
 o.    Program
 p.    OS
q.    CD Rom

3.    Hvordan bør bærbare lagringsmedier håndteres og oppbevares.

4.    Hvis og beskriv følgende deler av en datamaskin:
 a.    Tastatur
 b.    Skjerm
 c.    Skriver
 d.    CPU
e.    Disk-stasjon eller USB tilkoblingsmulighet.

5.    Ha kjennskap til følgende skrivere og hva de er best egnet til:
 a.    Matriseskriver
 b.    Laserskriver
 c.    Plotter
 d.    Blekkstråleskriver
 e.    Varmeskriver
f.    Smeltevoksskriver

6.    Vis eller forklar hvordan en datamaskin beskyttes mot støv, smuss, statisk elektrisitet, ujevn strømtilførsel og andre mulige kilder for skade fra omgivelsen.

7.    Nevn minst fire inngangsenheter for datamaskiner.

8.    Hva betyr det å sikkerhetskopiere en disk eller en fil? Hvorfor er det viktig?

9.    Hvordan vedlikeholder man en datamaskin for å unngå skader på hardwaren eller softwaren?

10.    Vis at du kan starte en datamaskin og installere et program (ikke et dataspill).

11.    Nevn flere måter man som enkeltperson eller familie kan bruke en datamaskin på.