Datamaskin avansert.PNG

Datamaskiner Avansert
 Krav:
1.    Tatt HF merket Datamaskiner.

 
2.    Hva er definisjonen på følgende uttrykk:
 a.    Overføringshastighet
 b.    DIP-bryter
 c.    Database
 d.    Tekstbehandling
 e.    Nanosekund
 f.    BIOS
 g.    Internt modem
 h.    Trådløs router
 i.    Periferiutstyr
 j.    Standard harddisk
 k.    Byte
 l.    Kilobyte
 m.    Skjermsparer
 n.    Scanner
 o.    E-post
s.    Font

3.    Hva er jobben til følgende personer tilknyttet datamaskiner:
 a.    Operator
 b.    Data-registrerer
 c.    programmerer
 d.    Nettverksadministrator
e.    IT-Konsulent

4.    Hvordan kan man vite når datamaskinen leser eller skriver på et lagringsmedium? Hvilke forholdsregler bør tas når maskinen utfører disse funksjoner?

5.    Hva er forskjellen mellom seriell og parallell kommunikasjon?

6.    Hva betyr det for en datamaskin å være kompatibel?

7.    Hvilke juridiske ansvaret gjelder for software med følgende betegnelse: public domain, shareware og copyright?

8.    Hvordan kan flere datamaskiner i et hus kommunisere sammen og bruke samme internettilkobling?

9.    Ved bruk av en datamaskin gjør følgende:
 a.    Hvis hvordan man kommer til desktopen ved hjelp av en enkel tastekombinasjon.
 b.    Vis innholdet på en minnepenn på dataskjermen.
 c.    Kopier og flytt filer mellom forskjellige lagringsplasser ved hjelp av tastekombinasjoner.
 d.    Formater en minnepenn og gi den navnet „Speider“.
e.    Vis hvordan man ser etter dårlige sektorer på en harddisk.
 f.    Bytt navn på en fil.
 g.    Kopier hele innholdet av en CD ROM til en annen i en perfekt "speilbilde" (vær obs på åndsverkloven).
 h.    Vis at du har fullført den forrige ved at datamaskinen "sammenligne" de to CD ROMene og viser ingen forskjell mellom dem.
 i.    Vis  kopiering av en fil til en minnepenn (nå med mus).
j.    Vis hvordan du sletter en fil.

10.    Finn minst fire forskjellige programmeringsspråk og gjør deg kjent med hvorfor de blev introdusert og hva dem ble brukt til. Skriv en rapport (200 ord) om dine funn eller gi en tre-minutters muntlig rapport.

11.    Vis ferdigheter i gjennomføring av tre av følgende:
 a.    Et tekstbehandlingsprogram ved å gjøre følgende: Skriv et brev til minst fem ulike personer der du bruker den samme teksten, men tilpasser hvert brev med adressatens navn. Navnet bør vises minst tre ganger. Bruk følgende funksjoner i tekstbehandlingsprogramet:
 i.    Blokkjuster
 ii.    Sentrert tittel
 iii.    Endre marger og side lengde
 iv.    Flytt ledd
 v.    Lagre
vi.    Lagre brevene som pdf filer.

b.    Bruk et database program til å lage en liste på minst 15 personer, deres adresser, telefonnummer, fødselsdato og alder. Vis at du kan liste opp folk alfabetisk etter etternavn, etter postnummer, etter alder, og etter fødselsdato ved å bruke funksjonene til programet du bruker. Lag en utskrift av hver liste.

c.    Bruk et regnskapprogram til å gjøre ett av følgende:
 i.    Gjennomfør faktura oppføring og utskrift av regning til kunde.
 ii.    Utfør fakturering og sjekk utskrift av leverandørgjeld.
iii.    Utfør bilagsregistrering og finansielle rapporter fra hovedboken.

d.    Bruk et bildepresentasjonsprogram til å forberede en presentasjon med minst 5 lysbilder. Vis forskjellige funksjoner som animasjoner og automatisk overgang til neste lysbilde.

e.    Bruk et regnearkprogram og vis hvordan du legger til kolonner, flytter kolonner, gjennomfører en beregning i et felt, lagre, laste, og skrive ut. Adder tall i kolonne A med de i kolonne B, trekk fra tallet i kolonne C og få resultatet skrevet i kolonne D.

f.    Undervis en elev i 1-4 klasse slik at han selv kan bruke et program designet for hans aldersnivå.

g.    Installer et OS på en datamaskin (obs: Hvis du bruker en maskin som er i bruk må du ta backup av alle personlige filer først da de slettes!).

12. Besøk en bedrift eller inviter en ansatt fra en bedrift som aktivit bruker datamaskiner til daglige gjøremål. Gjør deg kjent med følgende:
 a.    Hvilken type datamaskiner blir brukt?
 b.    Hvilke programmer brukes i virksomheten og hva brukes dem til?
 c.    Kommuniserer de forskjellige datamaskiner med hverandre og hvordan?
 d.    Hvordan vedlikeholder, endrer og oppdaterer IT avdelingen datamaskinene?
 e.    Hvor stor andel av bedriftens budsjett brukes på kjøp og vedlikehold av datamaskiner?
 f.    Hva slags backup-rutiner og andre sikringstiltak blir brukt?
g.    Hva slags utdannelse er nødvendig og / eller nyttig for en karriere med datamaskiner?