Amatørradio I - Telegrafi 

Instruktør ønskelig

1. Ha fullført kravene til HF-merke E-4 - "Elektrisitet"  

2. Inneha Teledirektorates begynnerlisens - klasse B- radioamatørlisens

(Klasse A-lisens kvalifiserer selvsagt også til merket, se HF-merke E-2) 

Krav til B-lisens er som følger: 

. Søkeren må være norsk statsborger og minst 14 år.  

- Telegrafi: Rett sending med morsenøkkel og rett mottaking etter øret med en hastighet av 40 bokstaver pr. minutt av kode, norsk og engelsk tekst, med en varighet av ca. 3 minutter for hver av de tre tekstslag. 

- Teknikk: Ha godt kjennskap til følgende: 
Praktiske enheter. Likestrøm og likespenning.
Vekselstrøm og vekselspenning. Elektronrør. 
Halvledere. Forskrifter for elektriske anlegg.

- Enkle beregninger må kunne utføres

- Søkeren skal ha ferdighet i korrekt telefonisending og -mottaking, nøye kjennskap til amatørvilkårene og til utdrag av det internasjonale nasjonale radioreglement.  

B-lisens gir bare anledning til å benytte telegrafi, og er gyldig i 2 år. B-lisens kan ikke fornyes. 

Lisensprøver avholdes 2 ganger årlig, i mai og november, i Teledirektoratets regi.

 

Amatørradio I.PNG