B – 1  
Fottur
 
1. a) Legg fram en fullstendig plan (med ruteopplegg) for en tre dagers fottur i skog og mark eller i fjellet.
b) Gi en fullstendig utstyrsliste for den samme turen.

2. Beskriv bra næring på fottur (drikk og mat) og dets viktighet.

3. Beskriv bra sko valg for fottur i forskjellig lengde og terreng.

4. Redegjør for fjellreglene.

5. Vis at du kan lese og forklare et topografisk kart.

6. Vis at du behersker alminnelig orientering med kart og kompass.

7. Gjennomfør følgende krav:
a)To fotturer på minst 8 km på forskjellige ruter.
b) En fottur på minst 16 km i løpet av en dag
c) En fottur på minst 25 km i skog og mark eller i fjellet.

8. Lever en skriftlig rapport over en tur som ble gjennomført til krav 7 (a, b, eller c). Rapporten skal inneholde opplysninger om rute, omtrentlig strekning, natur, terreng, flora og fauna. Fortell også hvordan du selv opplevde turen.