D-12 Frimerker

 1. Redegjør for postens historie i Norge.
   
 2. a) Når og i hvilket land kom verdens første frimerke ut?
  b) Hvilket er det eldste norske frimerke?
  c) Når kom det første norske frimerke ut?
  d) Når kom de første posthornfrimerker ut?
   
 3. Angi faktorer som avgjør et frimerkers kvalitet (ikke dets verdi).
   
 4. Forklar følgende begreper:
  a) Førstedagsbrev
  b) Provisorisk frimerke (provisorium)
  c) Vannmerke
  d) Tagging
  e) Overtrykk
   
 5. Forklar kort minst 4 forskjellige fremstillingsmetoder (trykkemetoder) for frimerker.
   
 6. Angi minst 4 forskjellige redskaper til bruk for frimerkeanalyse.
   
 7. Redegjør for følgende frimerketyper og vis eksempler på dem:
  a) Minne frimerker (Jubileumsfrimerker)
  b) Bruksfrimerker
  c) Motivfrimerker
  d) Luftpostmerker
  e) Portomerker
  f) Tjenestefrimerker
   
 8. Angi minst 6 momenter for identifikasjon for frimerker.
   
 9. Lag en samling på minst 1000 forskjellige frimerker, klassifiser etter land, serie og årstall etter motiv.
   
 10. Redegjør kort for de viktigste portoavgiftene i Norge, innenlands og utenlands.
Frimerker.PNG