G-1 Fjærehold

1. Ha fullført kravene til HF-merke A-23, "Fjærfe".

2. Redegjør for fór og fóring av høns.

3. Redegjør for et eggs oppbygging og næringsverdi.

4. Hvilke sykdommer og plager er høns utsatt for?

5.
a) Hva er broiler?
b) Redegjør for ulemper og betenkeligheter ved oppdrett av broilere.

6. Angi minst 5 faktorer av betydning for stell av og trivsel for høns.

7. Hvor lang er rugetiden for høns?

8. Ha ansvaret for stell av minst 6 kyllinger fra klekking til voksne fugler. Gi en muntlig eller skriftlig rapport om dine erfaringer.

9. Redegjør for de viktigste formål med oppdrett av ender, gjess og kalkuner i Norge.

10. Hvordan fungerer en rugemaskin?

Fjærehold.JPG