Hestehold.PNG

1. Hva er en
a. fullblodshest
b. halvblodshest
c. koldblodshest
d. varmblodshest
e. vallak?

2. Hvorfor foretrekker man å ha/oppdra reinrasa føll i stedet for vanlige karakterer(common grades)?

3. Nevn minst fem faktorer som bør tas i betraktning  ved valg av hest.

4. Hva slags trening vil føre til at føll vokser til snille, pålitelige hester?

5. Beskriv riktig stell og fôring av hest.

6. Kjenne delene til grimen, hodelaget og salen.

7Du skal vite hvordan du skal sette en grime, hodelag og sal på en hest.

8Du skal også vite hvordan du skal ta vare på hovene til en hest.

9Vær ansvarlig for pass og pleie av ett eller flere føll eller hester i minst én uke.(sammenhengende tid)