Birøkt.png

G-2 Birøkt

 1. Hvilke tre typer bier finnes i et biesamfunn?
   
 2. Angi for hver av disse tre typene bier:
  a) Funksjon
  b) Utseende
  c) Omtrentlig antall
  d) Omtrentlig levetid
   
 3. Redegjør for arbeidsbies livssyklus.
   
 4. Hva er følgende? Nevn fem forskjellige ting disse kan brukes til.
  a) Propolis
  b) Honning
   
 5. Svar på følgende:
  a) Hvordan lager biene honning?
  b) Hvordan forteller en honningbie andre bier at hun har funnet en ny pollenkilde?
   
 6. Nevn oppgavene til en arbeidsbie, dronningbie og drone (hankjønn).
   
 7. Redegjør for oppbygning og oppsetting av en bikube.
   
 8. Redegjør for bienes betydning i naturens økosystem.
   
 9. Hvilke plager, sykdommer og skadedyr er bier utsatt for?
   
 10. Hva slags utstyr (klær og redskaper) trengs for å arbeide med bier?
   
 11. Gi de viktigste reglene for behandling av bier og kuber og høsting av honning.
   
 12. Hva gjør biene om vinteren?
   
 13. Hvorfor svermer bier?
   
 14. Velg en av følgende:
  a) Fang en bisverm
  b) Del en bikube
   
 15. Identifiser dronningen i en bikube.