G-7 Sauehold

Sauehold.png
 1. Svar på følgende:
  a) Hvilke leveforhold for sauen gir best betingelser for ullproduksjonen?
  b) Hvilke områder, globalt sett, er viktigst for saueavl?

 2. Hvilken anvendelse har man i Norge av sauer?
   
 3. Hvilke tre fylker i Norge har mest sauehold?
   
 4. Angi kort historie og kjennetegn for:
  a) Merinosauen
  b) Sjeviot
  c) Dalasau
  d) Norsk spælsau
   
 5. Hva menes med:
  a) Renavl
  b) Kryssing
  c) Innavl
   
 6. Hvilke ulemper har innavl?
   
 7. Hva tas det hensyn til ved valg av avlssauer?
   
 8. Redegjør for stell av sauer (også foring) i Norge året rundt.
   
 9. Hvilke sykdommer, plager og fiender er sauer mest utsatt for?
   
 10. Når foregår lammingen i Norge?
   
 11. Hvordan skal man ta vare på lam?
   
 12. Nevn minst 5 regler for klipping av sau.
   
 13. Nevn 5 faktorer ved ullen som avgjør dens kvalitet.
   
 14. Gjør en av følgende:
  a) Besøk en gård og hjelp til med å stelle og mate sauer og lam.
  b) Ha ansvar for to sauer eller lam i minst en måned.